Isang Libo’t Isang Biyaya

Sa tuwing magdiriwang ako ng aking kaarawan, may halong lungkot at tuwa ang aking nadarama. Ngunit sa taong ito, pawang mga bagay na makapagpapangiti sa aking puso ang aking nadama.

Marahil ang pagbabago sa aking damdamin ay dulot din ng pagtanda. Mas may lalim at lawak na ang aking mga pananaw. Mas alam ko na kung ano ang mga dapat pahalagahan sa buhay na ito. Mas batid ko na ang mga hindi dapat pagtuunan ng pansin dahil ang mga ito ay makasisira lang sa aking buhay.

Pamilya at mga kaibigan. Sila ang nagpapasaya sa akin ngayon. Ang magsalu-salo at magbahagi ng mga kuwento sa buhay ng isa’t isa – ang mga ito ang nagbibigay-lukso sa aking puso. Sila ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa buhay na ito.

Sa lahat ng mga nakaalala sa aking kaarawan ngayon, maraming salamat. Isa kayo sa isang libo’t isang biyaya na natanggap ko mula sa Panginoon.

Advertisements

Let me know what you're thinking! :-)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s